Републички завод за статистику 15. августа 2018. године расписује Jавни позив за
пријаву кандидата за учествовање у Анкети о структури пољопривредних газдинстава.
Од 15. до 21. августа 2018. године је пријава кандидата за анкетаре који ће бити
ангажовани на пројекту. Анкета ће почети 1. октобра и трајаће до 30. новембра 2018. године.
Пријава заинтересованих кандидата врши се искључиво путем интернет апликације која ће
бити постављена на интернет страници Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs