Obaveštavamo građane Bačke Palanke, da je JKP Komunalprojekt, na samom ulazu u Gradsku deponiju, postavio tri velika kontejnera od 5 m3, u koje građani besplatno mogu da odlože manje količine komunalnog, građeviskog ili biorazgradivog otpada.
Na ovaj način, građani neće morati svojim vozilima da ulaze na samu deponiju, već će svoj otpad moći da odlože u kontejnere koji se nalaze odmah pored asfaltnog puta.
U cilju smanjenja divljih deponija u Bačkoj Palanci kao i za čistiju i zdraviju okolinu , pozivamo građane da koriste ovu besplatnu uslugu JKP Komunalprojekta