“Kroky”

Emisija kolažnog tipa ,”Kroki” se bavi prezentacijom svih segmenata kulturnog i javnog života Slovaka na način  razumljiv i neslovačkom stanovništvu ali i osobama oštećenog sluha. Emisija bi se emitovala na TV Novosadskoj u trajanju od 30 minuta sa svrhom informisanja Slovaka, edukacije neslovačkog  građanstva, dostupnosti značajnih informacija osobama sa oštećenim sluhom i povezivanja Bačke Palanke sa Slovačkom.

Ošti cilj emisije:
  • Informisanje Slovaka na slovačkom jeziku o važnim dešavanjima na lokalu a i šire.
  • Prikazivanje kulturnih i zabavnih sadržaja na sloavčkom jeziku.
  • Povezivanje našeg grada sa gradovima iz Slovačke putem razmene medijskih sadržaja.