“Kroky”

Емисија колажног типа ,”Кроки” се бави презентацијом свих сегмената културног и јавног живота Словака на начин  разумљив и несловачком становништву али и особама оштећеног слуха. Емисија би се емитовала на ТВ Новосадској у трајању од 30 минута са сврхом информисања Словака, едукације несловачког  грађанства, доступности значајних информација особама са оштећеним слухом и повезивања Бачке Паланке са Словачком.

Ошти циљ емисије:
  • Информисање Словака на словачком језику о важним дешавањима на локалу а и шире.
  • Приказивање културних и забавних садржаја на слоавчком језику.
  • Повезивање нашег града са градовима из Словачке путем размене медијских садржаја.