O nama

BAPNET - godinama vaša najbolja reklamna agencija.

BAPNET reklamna agencija je počela 2015. godine, sa emitovanjem reklamnih spotova i malih oglasa. Oglasi se čitaju glasovno sa muzičkom podlogom.

Danas obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.

Naše usluge...​

 • Kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima.
 • Kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru (na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa).
 • Reklamiranje iz vazduha.
 • Upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači.​
 • Distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka.
 • Uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala.
 • Promovisanje proizvoda.
 • Marketinške aktivnosti na mestu prodaje.
 • Neposredno reklamiranje putem pošte.
 • Marketinško savetovanje.
 • Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.