Aktuelnosti

OBUKA ZA ČLANOVE SAVETA ZA MEDJUNACIONALNE ODNOSE I ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

U četvrtak, 17. marta 2022. godine u sali zgrade Skupštine opštine Bačka Palanka održan je radni sastanak za članove Saveta za međunacionalne odnose i zaposlene u lokalnoj samoupravi Bačka Palanka u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Zaštitnika građana i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.
U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, planirane su obuke za izgradnju kapaciteta Saveta za međunacionalne odnose.
Od 2017. godine do danas ova tema je višestruko prepoznatljiva i kroz izmene Zakona o lokalnoj samoupravi 2018.godine, preko formiranja ovih tela 2019. od strane JLS, konsultovanje istih prilikom promena naziva ulice, trgova i sl, međutim praksa kao i međunarodni izveštaji i dalje ukazuju na potrebu za daljim unapređenjem rada ovih tela.

Uvodna izlaganja su imale Olena Papuga, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Dragana Vujkov Radulović, samostalna savetnica za prava pripadnika nacionalnih manjina, Zaštitnik građana Republike Srbije.

O ulozi Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za unapređenje rada saveta za međunacionalne odnose pričala je Olena Papuga dok je o unapređenju rada saveta za međunacionalne odnose, iskustva iz prakse Zaštitnika građana govorila Dragana Vujkov Radulović. Na kraju obuke je bila diskusija i zaključna razmatranja i preporuke za dalji rad.
Olena Papuga, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je istakla da je Opština Bačka Palanka primer dobre prakse, gde savet zaista radi i funkcioniše.

Mladen Lučić predsednik Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bačka Palanka istakao je da je ovaj savet formiran 6. februara 2021. godine na 20. sednici Skupštine opštine Bačka Palanka. Osnovni zadatak saveta sa kojim je osnovan jeste da radi na unapređenju zaštiti prava nacionalnih manjina na teritoriji opštine Bačka Palanka i da promoviše ravnopravnost među nacionalnim zajednicama, koje postoje na teritoriji opštine. Savet predstavlja nezavisno telo u okviru Skupštine, koje ima svoje članove a članovi se biraju shodno odredbama zakona. Svaka nacionalna manjina pored većinske sprske ima pravo na svog predstavnika u savetu ukoliko čini više o 1 % populacije u opštini Bačka Palanka, shodno rezultatima poslednjeg popisa iz 2011. godine. Ovo pravo u opštini Bačka Palanka su stekli većinski srpski narod sa svojim predstavnicima, slovačka, mađarska, romska i hrvatska nacionalna manjina. Savet uspešno funkcioniše, svi njegovi članovi daju jedan nemerljiv doprinos uspešnom radu saveta. Do sada su održane dve sednice, koje će biti učestalije u narednom periodu. Usvojen je Poslovnik o radu a na današnjoj obuci su date dodatne smernice kako nastaviti u daljem radu. – istakao je Mladen Lučić.

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Zapratite nas! Hvala

Youtube
Youtube