Na Slovačkom jeziku

Otvaranje izložbe Slava fotografa Pavela Surovog Novi Sad

Vernisáž výstavy Sláva fotografa Pavla Suroveho

Oslavy spájajú tradičné a moderné: Výstava Pavla Surova, svetoznámeho umelca, ukáže originálne ľudové kroje z celého Srbska v jedinečnom umeleckom zážitku!
Deň po slávnostnom otvorení Európskeho hlavného mesta kultúry sa výstava fotografa Pavla Surova stane súčasťou pôsobivého prostredia všetkých kultúrnych staníc v Novom Sade.

Cieľom výstavy srbského fotografa Pavla Surova je prezentácia originálnych a autentických ľudových krojov rôznych národov žijúcich vo Vojvodine, Srbsku a regióne. Táto výstava je špecifickou reinterpretáciou nehmotného kultúrneho dedičstva prezentovaného v novom svetle a je súčasťou jedinečnej scénografie Kultúrnych staníc v Novom Sade, v ktorých sa realizuje program Sláva.

Fotografie sú viac ako multikulturalizmus a spolunažívanie ľudí v tejto oblasti, a takpovediac esteticky krásne fotografie ľudových krojov, pretože v sebe ukrývajú sublimované posolstvá a príbehy. Ukazujú unikátne spojenie umenia a etnológie, tradície a modernej doby, ako aj historicko – národné medzníky v oblasti módneho návrhárstva. Predstavujú Európske hlavné mesto kultúry v duchovnom, historickom, filozofickom a kresťanskom zmysle.

V popredí sú archetypy a kozmické chápanie ženskej krásy od samého začiatku. Odhaľovaním tajomstva a mystiky ľudových krojov a duchovných presvedčení a mýtov v rôznych časových epochách autor korunuje archetyp božskej krásy Afrodity.

Návštevníci budú môcť priniesť mnohé sublimované posolstvá, ktoré som chcel zdôrazniť, a to, že ako každá prvotná krása, aj ženská krása podlieha skrývaniu, a tak aj kresťanskej civilizácii, najmä v slovanských krojoch, ktoré za stovkami vrstiev točenia , čipky, dukáty, stuhy, mašle, výšivky skrývajú nedotknuteľnú panenskú krásu.

Ženskú krásu a svetský život reprezentujú dukáty, perly, korunky, šperky, čelenky a dnes je to neustála honba za slávou, obľúbenosťou, obdivom, krásou, módou, postavením a triedou a ďalšou skrytou dominantou, ktorá sa spája s archaickým ľudovým krojom. sú viera a obrátenie sa k Bohu.

Boh a Ježiš Kristus sú prítomní a vyjadrení všade, dokonca aj prostredníctvom archaických ľudových krojov a kobercov. Ženy nosili krížiky v rukách, na hrudi, vyšívané na vrkočoch, dokonca aj fúkané koráliky v tvare krížikov a kvetov. Aj starý archaický kroj preukazoval príslušnosť k štátu a náboženstvu, ku ktorému patria alebo ku ktorému sa túžili hlásiť.

O autorovi
Pavel Surovi je riaditeľ Kultúrneho centra Kisac a poslanec Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, autor a fotograf etno umeleckého projektu a výstavy, ktorá sa konala v rámci osláv Slávy a osláv Európskeho hlavného mesta kultúry. titul. Je autorom výstavy „Slovenská svadba“, ktorá bola prvýkrát uvedená na Kalemegdane v Belehrade a získala množstvo ocenení, vrátane Slovak Multimedia PRIX 2003 za najlepšie multimédiá v SR, HiiiBrand 2010 v Číne za najlepšiu globálna značka a európsky Oscar Design Angel na AdPrintFestival 2012 za najlepší dizajn loga v Európe. Najnovším uznaním je prvá cena poroty na festivale IBEFF Ethnomode v Rusku v kategórii módna fotografia. Veľký záujem u nás i v zahraničí vyvolala aj jeho etno výtvarná výstava „Corona“, ktorá bude mať po premiére v Belehrade svetovú premiéru v Paríži. Uvítací program sa bude niesť aj v znamení výstavy Sláva, prostredníctvom ktorej sa lepšie zoznámime s tradíciou krojov podaných v úplne novom svetle.

—————————————————————————————————————————————–

Slave spajaju tradicionalno i savremeno: Izložba Pavela Surovog, svetski poznatog umetnika, prikazaće originalne narodne nošnje iz cele Srbije u jedinstvenom umetničkom doživljaju! Dan nakon svečanog otvaranja Evropske prestonice kulture postaće izložba fotografa Pavela Surovog će postati deo upečatljivog ambijenta svih kulturnih stanica u Novom Sadu. Cilj izložbe srpskog fotografa Pavela Surovog je prezentacija originalnih i autentičnih narodnih nošnji različitih naroda koje žive u Vojvodini, Srbiji i regionu. Ova izložba je specifična reinterpretacija nematerijalnog kulturnog nasleđa, prikazanog u novom svetlu, a deo je jedinstvene scenografije Kulturnih stanica u Novom Sadu u kojima se program Slave realizuje. Fotografije su više od multikulturalnosti i suživota naroda na ovim prostorima, i tako reći estetski lepih fotografija narodnih nošnji, jer skrivaju sublimirane poruke i priču u sebi. One prikazuju jedinstven spoj umetnosti i etnologije, tradicije i modernog doba, kao i istorijsko – nacionalno obeležje u domenu modnog dizajna. Predstavljaju Evropsku prestonicu kulture u duhovnom, istorijskom, filozofskom i hrišćanskom smislu. U prvom planu su arhetipi i kosmičko poimanje ženske lepote od prapočetka. Otkrivanjem tajanstvenosti i mističnosti narodnih nošnji i duhovnih verovanja i mitova kroz različite epohe vremena autor kruniše arhetip Afroditine božanske lepote. Posetioci će moći da ponesu mnoge subliminirane poruke koje sam hteo naglasiti, a to je da kao svaka iskonska lepota, i ženska lepota je podložna skrivanju, a tako i hrišćanskoj civilizaciji, a posebno u slavenskim narodnim nošnjama, koja iza stotitina slojeva podsukanja, čipki, dukata, traka, mašni, vezova skriva nedodirljivu devičansku lepotu. Žensku lepotu i svetski život predstavljaju dukati, perle, krune, nakit, oglavlja a to je u današnjosti stalna težnja prema slavi, popularnosti, divljenju, lepoti, modi, statusu i staležu, a druga skrivena dominanta koja ide uz arhaičnu narodnu nošnju su vera i okretanje prema Bogu. Bog i Isus Hrist svugde su prisutni i artikulisani čak i kroz arhaičnu narodnu nošnju i ćilime. Žene su nosile krstove u rukama, na grudima, izvezene na oplećcima čak i duvane perle u obliku krstova i cveća. Stara arhaična nošnja je odavala i pripadnost državi i religiji kojoj pripadaju ili kojoj su težili da pripadaju… Boje državnih zastava su namerno utkavana u kecelje, oplećke, peškire, ćilime da bi se dodvoravalo vlastima… O autoru Pavel Surovi je direktor Kulturnog centra Kisač i poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, autor je i fotograf umetničkog etno art projekta i izložbe koja se održava u vremenima proslava Slava i Dočeka titule Evropske prestonice kulture. Autor je izložbe “Slovačka svadba“, koja je prvi put prikazana na Kalemegdanu u Beogradu, a dobitnik je i brojnih nagrada, među kojima su Slovak Multimedia PRIX 2003 za najbolju multimediju u Slovačkoj republici, zatim nagrade HiiiBrand 2010 u Kini za najbolji svetski brend i evropskog oskara Design Angel na AdPrintFestivalu 2012 za najbolji logo dizajn u Evropi. Najnovije priznanje je prva nagrada žirija na IBEFF festivalu Etnomode u Rusiji u kategoriji modna fotografija. Veliko interesovanje kod nas i u inostranstvu izazvala je i njegova etno art izložba “Corona“ koja će nakon premijere u Beogradu imati i svetsku premijeru u Parizu. Programski luk Doček obeležiće i izložba Slave, a kroz koju ćemo se bolje upoznati sa tradicijom nošnji prikazanih u sasvim novom svetlu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Zapratite nas! Hvala

Youtube
Youtube