Konkurs
za izlaganje u Galeriji Kulturnog centra Bačke Palanke
Pozivaju se svi zainteresovani umetnici da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.
Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

 • 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka- štampano na cd-u (300dpi, u slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal);
 • Profesionalnu biografiju autora;
 • Sažetu koncepciju izložbe;
 • Tehnički opis izložbe (poželjno je da radovi budu opremljeni a ukoliko nisu da budu adekvatno spakovani i dopremljeni u mapi) ;
 • Kontakt adresu, i-mejl adresu i telefone;
 • Katalog sa prethodne izložbe (ako ima).
  Konkurs je otvoren do 15. novembra do 15. decembra 2019. godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Konkursni materijal se ne vraća. Dokumentaciju slati na adresu: Kulturni centar Bačke Palanke, Jugoslovenske armije 19, 21400 Bačka Palanka, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Galeriji Kulturnog centra“ ili na kulturnicentarbp@gmail.com
  Kulturni centar se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, ketering, da medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima.
  Kulturni centar nema obavezu plaćanja troškova prevoza.
  Oko pojedinosti svake izložbe pojedinačno, dogovaraće se autor i galerista.Autor je u obavezi da Kulturnom centru ostavi jedan svoj rad.
  O odabiru izložbi odlučiće umetnički savet Galerije Kulturnog centra. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem i-mejla do kraja decembra 2019.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 064/88 22 154 – Nebojša Anđelković, galerista