MZ “Bratstvo” 021 6043 268

MZ “Centar” 021 6043 092

MZ “Stari grad” 021 6041 671

MZ “Dunav” 021 6043 729

MZ “Karađorđevo” 021 765 022

MZ “Mladenovo” 021 2067 101 i 021 767 011

MZ “Gajdobra” 021 762 651 i 021 762 051

MZ “Nova Gajdobra” 021 762 887 i 021 762 879

MZ “Silbaš” 021 764 712 i 021 764 602

MZ “Despotovo” 021 759 034 i 021 759 099

MZ “Parage” 021 2066 018 i 021 766 011

MZ “Čelarevo” 021 760 614 i 021 761 026

MZ “Neštin” 021 2069 026

MZ “Vizić” 021 6260 080

MZ “Obrovac” 021 768 009 i 021 768 011

MZ “Tovariševo” 021 758 031 i 021 758 021

MZ “Pivnice” 021 756 588 i 021 756 382

Opštinska uprava Opština Bačka Palanka obavljaće se preko brojeva telefona: 021 21 01 117, 060 59 59 414, 060 59 79 410 od 07 – 16 časova.