Odeljenje za društvene delatnosti Opštine Bačka Palanka, obaveštava škole i roditelje da se u prvi razred osnovne škole, u školskoj 2020-2021. godini upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Uz dokumentaciju potrebnu za upis, roditelj dostavlja i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta. Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije ali sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu. Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole, a roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik odgovoran je za upis deteta u školu za redovno pohađanje nastave i obavljanje drugih školskih obaveza. Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog odnosno, pedagog škole na maternjem jeziku deteta primenom standardnih postupaka i instrumenata. Kazna za neupisivanje deteta u prvi razred osnovne škole je od pet hiljada do sto hiljada dinara.