Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka obaveštava građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Bačka Palanka da do 5. juna u ponoć, mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu ili ispravku nekih činjenica, pogotovo ako su posle predhodnih izbora i zadnjeg ažuriranja biračkog spiska stekli punoletstvo, izvršili promenu ličnog imena, stalno se nastanili na području Opštine Bačka Palanka, izvršili promenu mesta prebivališta ili adresu stanovanja. Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti svakog radnog dana i subotom od 9 do 12 časova, u naseljenim mestima Obrovac i Pivnice u zgradama mesnih kancelarija, a u Bačkoj Palanci u zgradi Skupštine opštine, kancelarija broj tri.

Proveru je moguće izvršiti i elektronskim putem na upit.birackispisak.gov.rs.