Aktuelnosti

127 SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BAČKA PALANKA

Na 127. sednici Opštinskog veća, održanoj dana 23. novembra 2022. godine, kojom je predsedavao zamenik predsednika Opštine Bačka Palanka, Mita Lačanski članovi veća razmatrali su 7 tačaka dnevnog reda. Opštinsko veće je sačinilo Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu. Poziv i nacrt Odluke o budžetu Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Opštine Bačka Palanka. U pomenutom periodu putem e-pošte pristigao je jedan predlog/sugestija koja se odnosi na preraspodelu sredstava za izgradnju dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, ali pošto projektno – tehnička dokumentacija za realizaciju projekta nije spremna, ne postoji osnov za opredeljivanje sredstava u budžetu za ovu namenu. Doneto je Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji Opštine Bačka Palanka. Za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu , na teritoriji opštine Bačka Palanka određeno je pet zona, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Bačka Palanka, osnosno radnim zonama i drugim sadržajim u naselju , i to : PRVA zona, DRUGA zona, TREĆA zona, ČETVRTA zona i PETA zona. Utvrđen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Mladost“ Bačka Palanka za radnu 2022/2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Aneks predškolskog programa Predškolske ustanove „Mladost“ Bačka Palanka za radnu 2022/2023. godinu, koji su upućeni Skupštini opštine Bačka Palanka na dalje razmatranje i usvajanje. Članovi veća su razmotrili i Informaciju o stanju bezbednosti opštine Bačka Palanka.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Zapratite nas! Hvala

Youtube
Youtube